logos

Fikri Çıktı 3 Görev Başlığı (O.3.)

Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Fikri Çıktı 3 Görev Başlığı (O.3.)
Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
UC LIMBURG (UCLL)

Katılımcı Kurumlar
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERU), UNIVERZA V NOVI GORICI (UNG), WORD UNIVERSITY SERVICE OF THE MEDITERRANEAN (WUSMed)

Tanım
Fikri çıktı 3'ün amacı animasyon ve diğer disiplinleri bir araya getirmektir. Proje süresince her bir ortağın katkısı ile bir dönemlik ders geliştirilmesi amaçlanmıştır. 2 yıllık iş birliği ve ihtiyaç analizleri sırasında, bu projenin Görsel İletişim Tasarımı Disiplinine katkısı olarak yeni bir kurs geliştirilmesi planlanmışsa da proje kapsamında birden fazla yeni kurs ihtiyacı olduğu görülmüş ve öngörülenin ötesine geçilerek altı yeni ders önerilmiş bu derslerin dört tanesine ait ders materyali geliştirilmiştir. Bütün ortaklar, genel olarak animasyon veya eğitim alanında yeterli tecrübe ve başarılara sahiptir. Ortakların bütün bu deneyimleri bu projeye büyük değer katmıştır.

Hedef guruplar
1. Öğrenciler, Animasyon öğrencileri
2. Eğitimciler

Beklenen sonuçlar:
Animasyon ve diğer disiplinleri bir araya getiren bir ders materyali geliştirilmesi. Bu sayede öğrencilerin ana dersleri hakkında farklı bir bakış açısı kazanmaları, eğitmenlerin de bu dersleri yürütürken kullanabilecekleri ders materyali ve kılavuza sahip olmaları amaçlanmıştır. Her bir ortağın katkısı ile ders materyalleri geliştirilmesi planlanmıştır.

Biçim: Metin dosyası, metin, video, tablo, yayınlar, sözlü.

Bu bağlamda endüstri trendleri ve sektör analizi sonucunda müfredatta olması önerilen yenilikçi teknoloji alanları ve ders temaları şu şekildedir;

Yenilikçi Teknoloji

Ders Adı

Sanal Gerçeklik

Sanal Sanat Uygulamaları (Virtual ART)

Sanal Gerçeklikte 3B Model Üretimi (3D Modeling in VR)

Sanal Gerçeklik ile Animasyon (Animating in VR)

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları (Augmented Reality Applications)

Gerçek-Zamanlı
Oyun Motorları

Animasyon için Oyun Motorları ve Gerçek Zamanlı Görselleştirme
(Game Engines and Real Time Rendering for Animation)

Hızlı Prototipleme

Animasyon için 3B Baskı
(3D Printing for Animation)

Optik Sensörler (Fotografmetri,
Lazer tarama vb.)

3B Geometrinin Edinimi ve İşlenmesi
(Acquisition and Processing of 3D Geometry)

Güncel bir Animasyon Eğitim Programı için önerilen yenilikçi alanlardaki derslerden 5 tanesi Erciyes Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Grafik Anasanat Dalı müfredatına eklenmiş ve iki dönem boyunca pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Müfredata eklenen ders bilgileri aşağıdaki verilmiştir.

Yenilikçi derslerin geliştirilme süreci ve tanıtımı ile ilgili sunum için tıklayınız.

Sınıf Yarıyıl

Dersin Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Ders Saati (Uygulama/Pratik)

AKTS Kredisi

3. Güz

GRF.SU345

Sanal Sanat Uygulamaları

Virtual ART

Seçmeli

Elective

2+1

3

3. Bahar

GRF.SU347

3B Sanal Çevrelerde 2B Yüz Rigi

2D Facial Rigging in 3D Virtual Environment

Seçmeli

Elective

2+1

3

4. Güz

GRF.SU441

Sanal Gerçeklikte 3B Model Üretimi

3D Modeling in VR

Seçmeli

Elective

2+1

3

4. Bahar

GRF.SU442

Sanal Gerçeklik ile Animasyon

Animating in VR

Seçmeli

Elective

2+1

3

4. Bahar

GRF.SU444

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Augmented Reality Applications

Seçmeli

Elective

2+1

3

Pilot uygulamanın gerçekleştirilmesinin ardından dersler ile ilgili öğrenci memnuniyet anketleri ve öğrenci ders değerlendirme anketleri uygulanarak dersler hakkında geri bildirim alınmış ve raporlanmıştır. Pilot uygulama sonrası dersler ilgili müfredatta açık tutulmuş ve öğrencilerin seçim yapma durumuna göre pilot uygulama sonrası iki dönemdir yürütülmeye devam etmektedir.

Pilot uygulama ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.

Bu çıktı şunları içermektedir;

 • Derslerin Uygulanmasında Eğitimcilere Yönelik Bir Kılavuz
 • Dersin Tanıtımı ve Amaçları
 • Ders İzlencesi
 • Ara Sınav – Dönem Sonu Sınav Yöntemi
 • Ders Degerlendirme ve Rubrik (Süreç Degerlendirme) Formları
 • Ders Değerlendirme Kriterleri
 • Ders Videoları
 • Ders Sunumları

Ayrıca bu çıktıdan akademik bir yayın üretilmiştir. 02-03 Mayıs 2019 tarihinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen “4.ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU” ‘nda bildiri olarak sunulmuştur (Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.)

 • Akademik Yayın: “ANİMASYON EĞİTİMİ İÇİN YENİLİKÇİ DERSLER” – (PDF İndir)

Geliştirilen Ders Materyalleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Sanal Sanat Uygulamaları Dersi

Virtual ART Course

İndirme Bağlantıları

Derslerin Uygulanmasında Eğitimcilere Yönelik Bir Kılavuz

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Dersin Tanıtımı ve Amaçları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders İzlencesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ara Sınav – Dönem Sonu Sınav Yöntemi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme ve Rubrik (Süreç Değerlendirme) Formları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme Kriterleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Öğrenci Memnuniyet Raporları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

3B Sanal Çevrelerde 2B Yüz Rigi

2D Facial Rigging in 3D Virtual Environment Course

İndirme Bağlantıları

Derslerin Uygulanmasında Eğitimcilere Yönelik Bir Kılavuz

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Dersin Tanıtımı ve Amaçları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders İzlencesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ara Sınav – Dönem Sonu Sınav Yöntemi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme ve Rubrik (Süreç Değerlendirme) Formları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme Kriterleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Öğrenci Memnuniyet Raporları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Sanal Gerçeklik ile Animasyon

Animating in VR Course

İndirme Bağlantıları

Derslerin Uygulanmasında Eğitimcilere Yönelik Bir Kılavuz

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Dersin Tanıtımı ve Amaçları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders İzlencesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ara Sınav – Dönem Sonu Sınav Yöntemi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme ve Rubrik (Süreç Değerlendirme) Formları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme Kriterleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Öğrenci Memnuniyet Raporları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Augmented Reality Applications Course

İndirme Bağlantıları

Derslerin Uygulanmasında Eğitimcilere Yönelik Bir Kılavuz

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Dersin Tanıtımı ve Amaçları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders İzlencesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ara Sınav – Dönem Sonu Sınav Yöntemi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme ve Rubrik (Süreç Değerlendirme) Formları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme Kriterleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Öğrenci Memnuniyet Raporları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Sanal Gerçeklikte 3B Model Üretimi

3D Modeling in VR

İndirme Bağlantıları

Derslerin Uygulanmasında Eğitimcilere Yönelik Bir Kılavuz

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Dersin Tanıtımı ve Amaçları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders İzlencesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ara Sınav – Dönem Sonu Sınav Yöntemi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme ve Rubrik (Süreç Değerlendirme) Formları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Değerlendirme Kriterleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Öğrenci Memnuniyet Raporları

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Pilot dersler ile ilgili öğrenci görüş ve farkındalık anketi yoluyla elde edilen öğrenci memnuniyet sonuçlarına ek olarak 4 ana başlıkta (Öğrenme Beklentileri, Ders İçeriği, Zamanlama, Etkileşim) genel ders deneyimlerine dair memnuniyet değerlendirmesi ve analiz yapılmıştır. Pilot dersler genel öğrenci memnuniyet analizleri için tıklayınız.

Ders Materyali olarak üretilen eğitim videoları aşağıda listelenmiştir.

Sanal Gerçeklik ile Animasyon Dersi Eğitim Video Konu Başlıkları

Animating in VR Course Video Topics

Video Bağlantıları

ANIMVR Dokunsal Kontrollerin Genel Tanıtımı

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Sağ ve Sol El Kullanımı Arasında Geçiş Yapmak

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Sahne/Katman/Geçerli Kare/Seçimin Taşınması ve Ölçeklenmesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Soğan Zarı Özelliğinin Kullanımı

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Katmanlar

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Seçimin Kopyasını Çıkarmak

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Karelerin Kopyalarının Oluşturulması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Katmanların Kopyalarının Oluşturulması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

ANIMVR Sahneye Video Getirilmesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi: Ezilme ve Esneme İlkesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi:Ön Sezdirme

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi:Sahneleme İlkesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi: Sırayla Devam Eden ve Pozdan Poza Animasyon İlkesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi: Hızlanma, Yavaşlama, Üst Üste Binen, Peşi Sıra Hareket

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi: İkincil Hareket ve Yaylar

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi: Zamanlama ve Abartılı Hareket

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Animasyonun 12 Prensibi: Hacimli Çizim ve Çekicilik

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

3B Sanal Çevrelerde 2B Yüz Rigi Dersi Eğitim Video Konu Başlıkları

2D Facial Rigging in 3D Virtual Environment Course Video Topics

Video Bağlantıları

Oculus Rift Kurulum ve Güvenlik Yönergeleri

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Autodesk Maya ve Marui Plug-in Kurulumu

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Autodesk Maya ve Marui Plug-in Arayüz Kullanımı

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Proje Hazırlık Aşaması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Kontrol Nesnesi ve Özelliklerin Oluşturulması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Göz Dokusu Atanması ve Hareketin Bağlanması 

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ağız Mimik Değiştirme Özelliğinin Oluşturulması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Karaktere Ana Kontrollerin Atanması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Karaktere Headsquash Özelliğinin Atanması

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Oluşturulan Karakter Rig’inin Test Edilmesi

ENG

TUR

SLV

SPA

DUT

Ders Materyali olarak üretilen sunumlar aşağıda listelenmiştir.

Sanal Gerçeklik Temelli Hikaye Anlatım ve Animasyon Üretim Araçları Sunumu

Sanal Gerçeklik Sanatçıları ve Sanat Eserleri Sunumu

Sanal Gerçeklik Temelli Tasarım Araçları Sunumu

İş bölümü, fikri çıktının üretimi için önde gelen görevler ve uygulanan metodoloji

UCLL’nin farklı disiplinler konusunda eğitim tecrübeleri mevcuttur. Bu nedenle UCLL bu fikri çıktının lideri olarak belirlenmiştir.

Görev dağılımı şu şekildedir;

 • UCLL Lider,
 • ERU eş-lider
 • WUSMed ve UNG destekçilerdir.

Yeni Ders Materyali için kullanılan metodoloji, ADDIE (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme) yönteminden esinlenmiştir.

-Analiz: Başarılı ve etkili bir ders materyali elde etmek için, hangi disiplinin ve yenilikçi teknolojilerin Animasyon alanı ile entegre edilebileceğini ve bu entegrasyonun mezun öğrencilerin gelecekteki başarılarını arttırmaya nasıl katkı sağlayabileceğinin anlaşılması önemlidir. Bu analiz adımının sorumluluğunu ERU ile birlikte UCLL almıştır.

-Tasarım: Bu adımda, yeni derslerin amacı, haftalık planları, sınav yöntemi, değerlendirme kriterleri ve araçları gibi tüm dönemi kapsayacak akışı açıklığa kavuşturulmuştur. UCLL, metodolojinin lideridir, UNG ise tasarım aşamasında kalite güvencesi görevini üstlenmiştir. ERU ve WUSMed ise destekçilerdir.

-Geliştirme: ERU bu adımın lideridir. Ders Materyali üretmiş ve üniversitelerindeki eğitimcilere tanıtmışlardır. ERU, dersleri uygulamak için en iyi stratejiyi bulmaya çalışarak, pilot uygulamaları gerçekleştirmiştir. UNG, kaliteden sorumludur ve WUSMed, konsorsiyum için bir dağıtım stratejisi planlama görevini üstlenmiştir.

-Uygulama: ERU, adımın ana lideridir. ERU’nun personeli, öğrencileri için yeni ders materyalini uygulamak için bir strateji geliştirmiş ve iki dönem boyunca yeni dersleri mevcut müfredatlarına ekleyerek uygulamıştır. Diğer tüm ortaklar ERU'yu destekleyerek ve mentorlük görevini üstlenmiştir.

- Değerlendirme: ERU'da gerçek durumdaki pilot uygulamadan sonra derslerin değerlendirmesi yapılmıştır. Elbette mevcut durumun hedeflerle örtüşmesi, verimlilik, uyum, etkiler, öğrenci memnuniyeti gibi değerlendirilmiş ve revizyonlar gerçekleştirilerek son haline getirilmiştir. UCLL revizyonların lideridir. UNG kaliteyi güvence altına almaktan ve WUSMed ise değerlendirme adımını takip etmekten sorumludur.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.