Çıktı 3

Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Çıktı 3 Görev Başlığı (O.3.)
Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
UC LIMBURG

Katılımcı Kurumlar
ERCİYES UNIVERSİTESİ, UNIVERZA V NOVI GORICI, AKDENİZ DÜNYA ÜNİVERSİTE HİZMETLERİ.

Tanım
Bu çıktı 3'ün amacı diğer disiplin ve animasyonları bir araya getirmektir. Her bir ortağın katkısı ile proje sırasında bir dönem kursu geliştirilecektir. 2 yıllık işbirliği ve ihtiyaç analizi sırasında, bu projenin Görsel İletişim Tasarımı Disiplinine katkısı olarak yeni bir kurs geliştirilecektir. Bütün ortaklar, genel olarak animasyon veya eğitim alanında yeterli başarılara sahiptir. Ortakların tüm deneyimi bu projeye büyük değer katacak.
Materyal ayrıca aşağıdakileri de içerecektir:
- Kursun uygulanmasında eğitimciler için bir giriş
- Kursun amaçları
- Önerilen sınav ve malzemenin ek formları
- Değerlendirme kriterleri (ara sınav, final belgesi vb.) Proje uygulaması sırasında kararlaştırılacak ve geliştirilecektir.
Her hafta bölümler değerlendirilecek ve hedefler Çıktı 1'de listelenecek hedeflere ulaşmak için ortaklar tarafından açıklığa kavuşturulacaktır.

Hedef guruplar
1. Öğrenciler, Animasyon öğrencileri
2. Eğitimciler

 

Ders materyali gerçekleştikten sonra, ortaklar müfredata dahil edecekler ve ilk yarıyıl sonunda sonuçları diğerleriyle birlikte yayınlayacaklar. Rapor, İngilizce ve ortakların diğer tüm dillerinde geliştirilecektir.

Beklenen sonuçlar:
- Animasyon ve diğer disiplinleri bir araya getiren bir ders materyali. Bu sayede öğrenciler ana dersleri hakkında farklı bir bakış açısı kazanacaklardır. Her bir ortağın katkısı ile ders materyalleri geliştirilecektir.

Biçim: Metin dosyası, metin, Video, Yayınlar, Koleksiyon, Sözlü.

İş bölümü, entelektüel çıktının üretimine ve uygulanan metodolojiye yön veren görevler.
UCLL, Çıktı 3'ün lideridir. Farklı disiplinler konusunda eğitim tecrübeleri vardır.

ERU yardımcı lider.
WUSMed ve UNG taraftarları.

Yeni Ders Materyali için kullanılan metodoloji, ADDIE (Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme) yönteminden esinlenmiştir.

-Analiz: Başarılı ve etkili bir ders materyali elde etmek için, hangi disiplinin Animasyon ile senkronize edilebileceğini ve mezun öğrencilerin gelecekteki başarılarını arttırmamız gerektiğini anlamaya ihtiyacımız var. ERC ile birlikte bu adımdan UCLL sorumlu olacaktır.

-Dizayn: Bu adımda, Yeni Kursun haftalık planı açıklığa kavuşturulacak. Her hafta uyum ve bir dönemlik akış önemlidir. UCLL, metodolojinin lideridir ve UNG, tasarım aşamasında kalite güvencesi olacaktır. ERU ve WUSMed taraftar olacak.

-Geliştirme: ERU bu adımın lideridir. Ders Materyali üretecek ve üniversitelerindeki eğitimcilere tanıtacaktır. ERU, kursu uygulamak için en iyi stratejiyi bulmaya çalışacaktır. UNG, kaliteden sorumludur ve WUSMed, konsorsiyum için bir dağıtım stratejisi planlayacaktır.

-Uygulama: ERU, adımın ana lideridir. ERU’nun personeli, öğrencileri için yeni ders materyalini uygulamak için bir strateji geliştiriyor olacak. Diğer tüm ortaklar ERU'yu destekleyecek ve mentor edecektir.

- Değerlendirme: ERU'da gerçek durumdaki uygulamadan sonra dersin değerlendirmesi yapılacaktır. Elbette hedefler, verimlilik, uyum, etkiler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Gerekirse değişiklik yapılacaktır. UCLL modifikasyon lideridir. UNG kaliteyi güvence altına alacak. WUSMed, değerlendirme adımını takip eden liderdir.

İş Planı ve Son Başvuru Tarihleri (Şubat 2018 - Ağustos 2019)
- Analiz adımı (Şubat - Mayıs 2018)
- Tasarım aşaması (Haziran - Ağustos 2018)
- Geliştirme (Eylül - Aralık 2018)
- Uygulama (Ocak - Haziran 2019)
- Değerlendirme ve Modifikasyon adımı (Temmuz - Ağustos 2019)

Entelektüel Çıktı Bütçe Tablosu'nda, üzerinde çalışılması gereken gün sayısı.