İlk Toplantı (M1-TÜRKİYE)

Projenin resmi başlangıcından sonra, Erciyes Üniversitesi koordinatörlüğünde Kayseri Türkiye'de ilk Kick-Off Toplantısı düzenlendi. Başlangıç Toplantısı 13-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlk toplantıda, detaylı program, çoğaltma olayları, yönetim ve bütçe konularına odaklandı. Ortaklar, her ülkede çoğaltma olaylarını düzenlemek için stratejiler geliştirdi.

Toplantı PRogramını İndir