logos

İlk Toplantı (M1-TÜRKİYE)

Projenin resmi başlangıcından sonra, Erciyes Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk Proje Başlangıç Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı 13-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Kayseri Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. İlk toplantıda, detaylı proje takvimi, yaygınlaştırma etkinlikleri, yönetim ve bütçe konularına üzerine odaklanılmış ve ortaklar, her ülkede yaygınlaştırma etkinliklerini düzenlemek için stratejiler geliştirmişlerdir.

Toplantı Programını İndir

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.