logos

Proje Hakkında

"Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği Projesi” ERASMUS+ programı Yükseköğrenim KA2 - Stratejik Ortaklıklar kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. Proje Ulusötesi toplantılar, geliştirme / pilot / yaygınlaştırma faaliyetleri ile 27 ay sürmüştür. Projenin temel amacı animasyon eğitimi için yeni ve güncel bir müfredat tasarlamaktır."

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülen ERASMUS+ programı kapsamındaki Yükseköğrenim başlığında KA2 - Stratejik Ortaklıklar kapsamında sözleşme hakkı kazanan 2017-1-TR01-KA203-046117 “Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği Projesi” Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde uygulanmaya başlanmıştır. 24 Aylık proje kapsamında 01/11/2017 - 02/01/2020 tarihleri arasında uygulanacak projede yer alan kurum/kuruluşlar aşağıda listelenmektedir; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi 38039 KAYSERİ / TÜRKİYE, UNIVERZA V NOVI GORICI, Vipaska Cesta 13 Rozna Dolina 5000 NOVA GORICA Goriška SLOVENIA, UC LEUVEN-LIMBURG, Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw B Bus 1 3590 DIEPENBEEK, BELGIUM, WORLD UNIVERSITY SERVICES OF THE MEDITERRANEAN-WUSMED, Carrer Pic de Pegura 15 Parc De La Universitat de Girona 17003 GIRONA Cataluña, SPAIN.

Türkiye'de yeni gelişen animasyon sektörü için lisans düzeyinde 4 yıllık akademik eğitim, ülkemizde sınırlı sayıda üniversiteye verilmektedir. Türkiye'de sadece 2 devlet üniversitesi bu bölümde lisans diplomasına sahiptir. Bu alanda İlk Animasyon bölümü , 1990-1991 yıllarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kurulmuştır. İkincisi, Film Tasarım Bölümü altındadır ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Animasyon Filmi Tasarımı ve Yönetmenliği olarak adlandırılmaktadır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Film Bölümü ile Erciyes Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Animasyon ve Çizgi Film Sanatı Yüksek Öğretim Kurumuna (YOK) sunulmuş ve kabul edilmiştir fakat öğrenci alımı yapılmamıştır. Vakıf üniversiteleri arasında animasyon eğitimi veren İzmir Yaşar Üniversitesi, İstanbul Maltepe Üniv., Bahçeşehir Üniv. İstanbul Aydın Ünv., Başkent Ünv., ve İstanbul Kültür Ünv. Animasyon Bölümleri olmak üzere lisans düzeyinde eğitim veren altı eğitim kurumu bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Güzel sanatlar fakültelerinin grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı bölümlerinde animasyon alanı ile ilgili seçmeli dersler verilerek sektöre katkı sağlanmaktadır.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 2006 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü içinde Animasyon Anasanat dalı açmayı önermiş ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiştir. Üniversite Grafik Tasarım programına Animasyon programından daha fazla öncelik vermiştir. Bu yüzden bu programa öğrenci alınarak eğitime başlanamamıştır. Stüdyo, atölye vb. fiziksel alan ve ekipman eksikliğinin yanısıra deneyimli akademisyenlerin sayısının azlığı, programın gerçek anlamda hayata geçememesinin bir başka nedenidir. Proje animasyon alanındaki güncel teknolojiler ve yaklaşımların yenilikçi bir müfredata dönüşerek ülkemiz genelindeki animasyon eğitimindeki sorunlara çözüm önerisi getirmek ve farklı bir bakış açısı kazandırmak için tasarlanmış, teklif edilmiş ve uygulanmaktadır.

Günümüzde, ERÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, animasyon eğitimine devam etmek istemektedir. Bunu yapabilmek amacıyla; bölümde önümüzdeki yıllarda kullanılacak yenilikçi ve güncellenmiş bir müfredatı tasarlamak için Avrupa'dan proje ortaklarıyla temas kurulmuştur. Proje Ortakları; Slovenya'dan Nova Gorici Üniversitesi, Belçika'dan UC Leuven Limburg Üniversitesi ve İspanya'dan World University Services of the Mediterranean kurumudur. Başarılı sonuçlar elde etmek için tüm ortaklar ek süre ile 27 ay boyunca birlikte çalışmışlardır.

Projenin Amaçları:  
Projenin nihai amacı,AnimasyonEğitimi için Avrupa ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında kullanılabilecek yenilikçi ve güncel bir müfredat geliştirilmesidir. Bu ana amaca ulaşmak için birbirine dayanak niteliğinde olan ve aşağıda listelenen fikri çıktılar belirlenmiş ve bu çıktılara ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Projenin Fikri Çıktıları:  
O1. Bir Çerçeve: İş Piyasası ve Akademi Arasındaki İhtiyaç ve Beklentilerin Tanımlanması
O2. Yükseköğretim Kurumları İçin Akademik Bir Müfredat
O3. Deneyimsel ve Yenilikçi Dersler ve Ders Materyalleri Geliştirmek

Hedef Kitle: 
- Eğitimciler, Akademisyenler 
- Dezavantajlı Öğrenciler 
- Yüksek Öğretim Kurumları, Meslek Merkezleri, Eğitim Merkezleri 

Projede hedeflenen amaç doğrultusunda Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve ülkemizde animasyon alanında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarınca kullanılabilecek yeni ve güncel bir eğitim müfredatı tasarlanmış ve yenilikçi ders materyalleri geliştirilmiştir. Bu içerik başta lisans düzeyinde animasyon eğitimi veren kurumlar olmak üzere ilgili tüm eğitim kurum ve kişilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.