logos

İletişim

Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği

Erasmus+ Projesi

ERCİYES UNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi 38039 KAYSERI / TÜRKİYE
http://www.erciyes.edu.tr

İlgili Kişi Levent ÇORUH

lcoruh@gmail.com

+90 352 207 66 66 / 34202

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.