Üçüncü Toplantı (M3-BELÇİKA)

Üçüncü Toplantı UCLL'nin koordinasyonu ile Belçika'da Aralık 2018'de yapılacaktır. Bu ulusötesi toplantı, ara dönem toplantısı olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, bu toplantının ana konusu Entelektüel Çıktı - Yeni Ders Materyali Geliştirme ve pilot uygulama olacaktır. Ayrıca Çıktı1 ve Çıktı2 değerlendirilecektir.

Toplantı PRogramını İndir