logos

Üçüncü Toplantı (M3-BELÇİKA)

Üçüncü Toplantı UCLL'nin koordinasyonu ile Belçika'da Aralık 2018'de yapıldı. Bu ulusötesi toplantı, ara dönem toplantısı olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, bu toplantının ana konusu Entelektüel Çıktı - Yeni Ders Materyali Geliştirme ve pilot uygulama olmuştur ve Çıktı1 ve Çıktı2 değerlendirilmiştir.

Toplantı Programını İndir

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.