logos

Çıktı 3.1

Pilot Uygulama

Çıktı 3.1 Görev Başlığı (O.3.1.)
Pilot Uygulama

Etkinlik Lideri Kurum
ERCİYES UNIVERSİTESİ

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.