logos

Ulusötesi Toplantılar Ajandası

02-10-2017 ile 01-10-19 yılları arasında 2 yıl sürecek olan uygulamada, proje akışını yolunda tutmak ve her bir partneri entelektüel çıktılarla bilgilendirmek için ortaklar arasında 5 toplantı yapılmıştır.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.