Event 1

Animasyon Eğitimi ve Yeni Standartlar Çalıştayı

E.1. Etkinlik Başlığı
Animasyon Eğitimi ve Yeni Standartlar Çalıştayı

Ülke
Türkiye

Etkinlik Tanımı
Her bir ortak ülkede, her bir çıktının sonuçlarını sunmak için çarpan olayları düzenlenir; O1, O2, O3. Araçların amaçlarını ve sonuçlarını açıklar.
İzleyiciler, öğrenciler, eğitimciler, akademisyenler vb.
Etkinlik, Haziran 2019'da Türkiye'de (Kayseri) gerçekleştirilecek. Seçilen tarih, 28 Haziran 2019, ancak yerel paydaşların mevcudiyetine göre biraz değişebilir.
60 yöre halkının hedefi. Konsorsiyumun yapmayı taahhüt ettiği asgari hedeftir.
ERÜ liderdir ve etkinliği Kayseri'de düzenleyecektir.

Başlangıç Tarihi

28-06-2019

Bitiş Tarihi
28-06-2019

Kapsanan Fikri Çıktılar

  • Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği
  • Yüksek Öğretim Kurumları için Akademik Müfredat
  • Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
ERCİYES UNIVERSİTESİ

Katılımcı Kurumlar
-