logos

Etkinlik Takvimi

13-17.12.2017
Ulusötesi Toplantı (M1)
Türkiye
07-11.5.2018
Ulusötesi Toplantı (M2)
Slovenya
28-30.11.2018
Ulusötesi Toplantı (M3)
Belçika
28-30.11.2018
Çarpan Etkinliği (E3)
Belçika
20-22.05.2019
Ulusötesi Toplantı (M4)
İspanya
20-22.05.2019
Çarpan Etkinliği (E4)
İspanya
23-25.09.2019
Uluslararası Toplantılar (M5)
Türkiye (2)
23-25.09.2019
Çarpan Etkinliği (E1)
Türkiye
19-22.11.2019
Çarpan Etkinliği (E2)
Slovenya

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.