Etkinlik 4

Animasyon Eğitimi ve Yeni Standartlar Çalıştayı

E.4. Etkinlik Başlığı
Animasyon Eğitimi ve Yeni Standartlar Çalıştayı

Ülke
İspanya

Etkinlik Tanım
Her bir ortak ülkede, her bir çıktının sonuçlarını sunmak için çarpan olayları düzenlenir; O1, O2, O3. Araçların amaçlarını ve sonuçlarını açıklar.
İzleyiciler, öğrenciler, eğitimciler, akademisyenler vb.
Etkinlik Haziran 2019'da İspanya'da (Girona) yapılacak. Seçilen tarih 28 Haziran 2019, ancak yerel paydaşların mevcudiyetine göre biraz değişebilir.
45 yerel insan Konsorsiyumun yapmayı taahhüt ettiği asgari hedeftir.
WUSMED liderdir ve etkinliği Girona'da düzenleyecektir.

Başlangıç Tarihi
28-06-2019

Bitiş Tarihi
28-06-2019

Kapsanan Fikri Çıktılar

  • Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği
  • Yüksek Öğretim Kurumları için Akademik Müfredat
  • Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
AKDENİZ DÜNYA ÜNİVERSİTE HİZMETLERİ

Katılımcı Kurumlar
-