Çıktı 2

Animasyon Alanında Yüksek Öğrenim Kurumları için Akademik Müfredat Geliştirme

Çıktı 2 Görev Başlığı (O.2.)
Animasyon Alanında Yüksek Öğrenim Kurumları için Akademik Müfredat Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
UNIVERZA V NOVI GORICI

Katılımcı Kurumlar
ERCİYES UNIVERSİTESİ, UC LIMBURG, AKDENİZ DÜNYA ÜNİVERSİTE HİZMETLERİ

Tanım
Animasyon eğitimi, teknolojideki değişimler ve işgücü piyasasındaki talep nedeniyle her geçen gün gelişmektedir. Türkiye'de animasyon üzerine akademik eğitim oldukça sınırlıdır. Sadece birkaç üniversite 4 yıllık lisans eğitimine sahiptir (bu uygulamanın D Bölümünde bahsedilmiştir).
Ayrıca, ERU, Animasyon eğitiminde güncel müfredat ve teknik düzenlemelere sahip olmadığından dolayı ERU eğitime devam etmemektedir. Bu proje ve ortakların işbirliği ile ERU, animasyon üzerine yeni ve güncel bir müfredat geliştirecek. Daha sonra, ERU Animasyon alanında eğitime devam edecektir.
Bu yüzden bu proje sırasında bir müfredat geliştirilecektir.
Müfredatla birlikte, eğitimcilerin hedefleri anlamaları için bir rehber geliştirilecektir.
Bu çıktı aşağıdakileri içerecektir:
- Bir Müfredat,
- Hedefleri anlamaları için Eğitimcilere bir rehber,
Hedef guruplar:
- Üniversiteler, meslek okulu, eğitim merkezleri
Biçim:
Bu çıktı, sadece kolay kullanılması için değil aynı zamanda projenin bitiminden sonra yayılacak şekilde, web sitesinde kolayca erişilebilecek bir Metin Dosyası formatında (ve / PDF) geliştirilecektir.
İngilizce olarak geliştirilecek ve diğer ortakların diline çevrilecektir.

İş bölümü, entelektüel çıktının üretimine ve uygulanan metodolojiye yön veren görevler.
İş bölümü, entelektüel çıktının üretimine ve uygulanan metodolojiye yön veren görevler.
UNG, yeni müfredat geliştirme konusunda şimdiden deneyimlidir. UNG'nin lider olmasının ana nedeni budur.
ERU yardımcı liderdir.
WUSMed ve UCLL destekçilerdir.

Metodoloji Analiz - Tasarım - Değerlendirme - Geliştirme - Uygulama olarak akacaktır.
-Analiz: Bir müfredat geliştirmek için, ERU'nun neye ihtiyacı olduğunu ve şu anda standardın ne olduğunu analiz etmemiz gerekiyor. Bu adım, müfredatın çıktılarını ihtiyaçlara göre tanımlamayı amaçlamaktadır. ERU ve UNG bu adımın lideridir. Tüm ortaklar katılacak.
-Design: Bu aşamada, Müfredatın yapısı açıklığa kavuşturulacaktır. UNG bu adımın lideri. Diğer ortaklar da yer alacak. WUSMed ve ERU tasarım aşamasında kalite güvencesi olacak.
- Değerleme: Taslak müfredat üretilecek ve tüm ortaklara gönderilecektir. ERU, müfredatı kendi komisyonlarının içinde değerlendirecektir. Ayrıca, diğer ortaklar müfredatı alacak ve eğitim komitesi veya fakülte içinde değerlendireceklerdir. Ortakların müfredatı değerlendirmek için iç ve dış uzmanları kullanmalarına izin verilir.
-Geliştirme: Müfredatın son versiyonu her bir ortağın değerlendirmesine göre yayınlanacaktır. UNG, tüm ortakların yakın işbirliği ile bu adımın lideridir. En çok ERU, gerçek durumu test etmekten sorumludur, ancak tamamen yeni bir müfredat sınavı, proje tarihlerinin ötesinde uzun bir zaman alacaktır.
-Uygulama: Müfredat hazırlandıktan sonra müfredatın uygulanması başlayacaktır.
İş Planı ve Son Tarihler (Mart 2018 - Ocak 2019)
- Analiz aşaması (Mart - Mayıs 2018)
- Tasarım aşaması (Haziran - Eylül 2018)
- Değerlendirme adımı (Ekim - Aralık 2018)
- Geliştirme ve Değişiklik aşaması (Ocak - Mayıs 2019)

Entelektüel Çıktı Bütçe Tablosu'nda, üzerinde çalışılması gereken gün sayısı.