logos

Yaygınlaştırma

Konferanslar ve Çalıştaylar

Konferans ve Çalıştayların Listesi

 

TV Programları

TV1 Kayseri - AKADEMİK BAKIŞ PROGRAMI
(Animasyon Eğitiminde Yenilikçi Müfredat Tasarımı 30.05.19)
TV1 Kayseri kanalında yayınlanmakta olan Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ’ın sunuculuğunu yaptığı AKADEMİK BAKIŞ programına Erciyes Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Levent ÇORUH ve Öğr.Gör.Onur TOPRAK, 30 Mayıs 2019 tarihinde ERÜ’deki animasyon eğitim altyapı çalışmaları ve ERÜ’de yürütülen ERASMUS+ Programı KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İş birliği kapsamında, Yükseköğrenim Programları için Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde uygulanmakta olan 2017-1-TR01-KA203-046117 kodlu “CDICAE-Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği Projesi” başlıklı projenin sonuçlarını tanıtmak amacı ile katılmışlardır.

"Dilek Elmaağaçlı ile 45 Dakika" Programı
(94.Bölüm 18.01.2018)
TV Kayseri kanalında yayınlanmakta olan Dilek Elmaağaçlı'nın sunuculuğunu yaptığı 45 DAKİKA programına Erciyes Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Levent ÇORUH ve Öğr.Gör.Onur TOPRAK, 18 Ocak 2019 tarihinde ERÜ’deki animasyon eğitim altyapı çalışmaları ve ERÜ’de yürütülen ERASMUS+ Programı KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İş birliği kapsamında, Yükseköğrenim Programları için Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde uygulanmakta olan 2017-1-TR01-KA203-046117 kodlu “CDICAE-Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği Projesi” başlıklı projeden elde edilen sonuçları tanıtmak amacı ile katılmışlardır.

 

Basın

Haber: Anadolu Haber Gazetesi

Haber: Buyuk Kayseri Gazetesi

Haber: Deniz Postasi Gazetesi

Haber: Gazete Kampus Gazetesi

Haber: Haber38 Gazetesi

Haber: Hakimiyet Gazetesi

Haber: Kayseri E-Haber Gazetesi

Haber: Kayseri Haber Gazetesi

Haber: Olay Gazetesi

Haber: Ülker Gazetesi

Haber: Vizyon Kent Haber Gazetesi

 

Canlı Sunumlar

Avrupa Bölgesel InSEA Kongresi "GİRİŞİMLER"

Kalkınma Ajansında Proje Yazma Semineri

Görsel Sanatlar Eğitimcileri Derneği "Görsel Sanat Teknolojileri ve İletişim" Paneli

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yazma Eğitimi Proje Sunumju

 

Diğer

Erciyes Üniversitesi Web Sitesi Duyurusu

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Web Sitesi Duyurusu

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.