logos

Beşinci Toplantı (M5-TÜRKİYE)

Beşinci toplantı (veya Kapanış Etkinliği) ERU'nun koordinasyonuyla Eylül 2019'da Türkiye'de yapılacaktır. Tüm 2 yıl ortaklar tarafından değerlendirilecek. Proje sonuçları ve çıktıları, yaygınlaştırma ve görünürlük açısından tekrar dikkate alınacaktır. Çoğaltma olayları , öğrenciler ve diğer eğitimciler üzerindeki etkisi değerlendirilecek ve bir makale yayınlanacaktır. Ayrıca kapanış etkinliği olarak Türkiye'de bir konferans düzenlenecek.

Konferans Sayfası İçin Tıklayın

Toplantı Programını İndir

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.