Etkinlik 3

Animasyon Eğitimi ve Yeni Standartlar Çalıştayı

E.3. Etkinlik Title
Workshop on Animation Education and New Standards

Country of Venue
Belgium

Etkinlik Tanım
Multiplier Etkinliks is organized in each partner countries to present the results of each Çıktıs; O1, O2, O3. It explains the objectives and results of the tools.

The audience is composed of students, educators, academicians, etc.

Etkinlik, Haziran 2019'da Belçika'da (Diepenbeek) yapılacak. Seçilen tarih 28 Haziran 2019, ancak yerel paydaşların uygunluğuna göre biraz değişebilir.
40 yerel halkın amacı. Konsorsiyumun yapmayı taahhüt ettiği asıl amaç budur.
UCLL liderdir ve Etkinliği Diepenbeek'te organize edecektir.

Başlangıç Tarihi
28-06-2019

Bitiş Tarihi
28-06-2019

Kapsanan Fikri Çıktılar

  • Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği
  • Yüksek Öğretim Kurumları için Akademik Müfredat
  • Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
UC LIMBURG

Katılımcı Kurumlar
-