logos

Načrt transnacionalnih srečanj

Med izvajanjem dveh let med 2. oktobrom in 1. oktobrom bo potekalo 5 srečanj med partnerji, da bi se projekt preusmeril na njeno pot in obveščal vsakega partnerja s procesom intelektualnega izida.

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.