logos

Peti sestanek (M5-TURČIJA)

Peti sestanek (ali zaprt dogodek) bo potekal septembra 2019 v Turčiji z usklajevanjem ERU. Partnerji bodo ocenjevali vsa 2 leti. Rezultati in rezultati projekta se bodo ponovno upoštevali z vidika razširjanja in prepoznavnosti. Ocenili bodo multiplikacijske dogodke in učinek na študente in druge učitelje ter objavili članek. Tudi kot zaključni dogodek bo v Turčiji potekala konferenca.

Kliknite za konferenčno stran

Prenesite program srečanja

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.