Dogodek 3

Delavnica o izobraževanju o animaciji in novih standardih

E.3. Delovna
skupina o naslovu dogodka o izobraževanju o animaciji in novih standardih

Država kraja
Belgije

Opis
dogodka V vsaki partnerski državi je organizirano množenje dogodkov, ki predstavljajo rezultate vsakega projekta; O1, O2, O3. Pojasnjuje cilje in rezultate orodij.

Občinstvo sestavljajo študenti, pedagogi, akademiki itd.

Dogodek bo potekal v Belgiji (Diepenbeek) junija 2019. Izbrani datum je 28. junij 2019, vendar se lahko glede na razpoložljivost lokalnih zainteresiranih strani nekoliko spremeni.

Cilj 40 lokalnih prebivalcev. Minimalni cilj, ki ga konzorcij sklene storiti.

UCLL je vodja in organizira dogodek v Diepenbeeku.

Začetek datuma
28-06-2019

Datum
zaključka 28-06-2019

Pokrita intelektualna izhoda

  • Okvir: prepoznavanje potreb in pričakovanj med trgom dela in akademijo
  • Akademski učni načrt za visokošolske zavode
  • Razvoj izkustvenega in inovativnega materiala

Vodilna dejavnost
UC LIMBURG

Sodelujoče organizacije
-