logos

Stik

Sodelovanje pri oblikovanju inovativnega kurikula za izobraževanje o animaciji

Projekt Erasmus +

Erciyes UNIVERZA
Güzel Sanatlar Fakültesi 38039 KAYSERI / TÜRKİYE
http://www.erciyes.edu.tr

Kontaktna oseba: Levent ÇORUH

lcoruh@gmail.com

+90 352 207 66 66 / 34202

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.