logos

Koledar dogodkov

13-17.12.2017
Transnacionalno srečanje (M1)
Turčija
07-11.5.2018
Mednarodno srečanje (M2)
Slovenija
28-30.11.2018
Mednarodno srečanje (M3)
Belgija
28-30.11.2018
Multiplikacijski dogodek (E3)
Belgija
20-22.05.2019
Mednarodno srečanje (M4)
Španija
20-22.05.2019
Multiplikacijski dogodek (E4)
Španija
23-25.09.2019
Transnacionalno srečanje (M5)
Turčija (2)
23-25.09.2019
Multiplikacijski dogodek (E1)
Turčija
19-22.11.2019
Multiplikacijski dogodek (E2)
Slovenija

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.