logos

Rezultat 3.1

Pilotna izvedba

Izhod 3.1 Naslov naloge (O.3.1.)
Pilotna izvedba

Glavna dejavnost organizacije
ERCIYES UNIVERSITESI

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.