logos

Dogodek 2

Delavnica o izobraževanju o animaciji in novih standardih

E.2. Delovna
skupina o naslovu dogodka o izobraževanju o animaciji in novih standardih

Država prizorišča
Slovenija

Opis
dogodka V vsaki partnerski državi je organizirano množenje dogodkov, ki predstavljajo rezultate vsakega projekta; O1, O2, O3. Pojasnjuje cilje in rezultate orodij.

Občinstvo sestavljajo študenti, pedagogi, akademiki itd.

Dogodek bo potekal v Sloveniji (Nova Gorica) junija 2019. Izbrani datum je 28. junij 2019, vendar se lahko glede na razpoložljivost lokalnih deležnikov nekoliko spremeni.

Cilj 30 lokalnih prebivalcev. Minimalni cilj, ki ga konzorcij sklene storiti.

UNG je vodja in organizira dogodek v Novi Gorici.

Začetek datuma
28-06-2019

Datum
zaključka 28-06-2019

Pokrita intelektualna izhoda

  • Okvir: prepoznavanje potreb in pričakovanj med trgom dela in akademijo
  • Akademski učni načrt za visokošolske zavode
  • Razvoj izkustvenega in inovativnega materiala

Activity Leading Organisation
UNIVERZA V NOVI GORICI

Sodelujoče organizacije
-

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.