logos

Drugo srečanje (M2-SLOVENIJA)

M2 - Drugo transnacionalno srečanje projekta je potekalo med 7. in 11. majem 2018 s koordinacijo UNIVERZITETE NOVA GORICA v Gorici, Slovenija. Program sestanka je bil v sistem naložen kot priloga.

V drugem sestanku so se osredotočili predvsem na rezultat 1 in rezultat 2. Poleg tega smo v zvezi s pilotnim izvajanjem preučili tudi nekaj osnovnih vprašanj, povezanih z rezultati 3. 7. maj, ponedeljek je dan prihoda udeležencev z univerze Erciyes in UC Limburg. ERU in UCLL sta prispela en dan pred sestankom, da se 8. maja v torek srečata v Kinemaxu (lokalnem partnerskem kinu v Gorici), da bi predstavila novejše filme avtorjev animacij, ki so kot mentorji sodelovali na AU UNG + in se pogovarjala z avtorjema: Kolja Saksida, Timon Leder, Dušan Kastelic. pridružite se tudi predstavitvam predstavitev treh študentov animacije magistrskega programa in izbranih študentskih animacijskih filmov UNG AU 2014-2017. 8. maj, torek je bil tudi Prihod udeležencev WUSMed. 9. in 10. maj so bili „dnevi srečanj“, osredotočeni na analizo podatkov sektorskih raziskav (rezultat 1), delo na obstoječih učnih načrtih za izobraževanje o animaciji v Evropi in Turčiji (rezultat 2), primerjalno preučevanje potreb panoge animacije in obstoječih učnih načrtov (O1 -O2), delo na razvoju kurikuluma (splošna struktura) (rezultat 2), delo na razvoju kurikuluma (1. podrobna struktura + odločitve o gradivu predmeta - vsebina, oblika itd.), Delo na imeh pilotnih tečajev. Odločitve o kompetenčnem poučevanju in metodologiji za prijavo na tečaje. Delo na temah o vključevanju poučevanja na podlagi kompetenc v nove pilotne tečaje.

Poleg tega je bila s študenti UNG AU organizirana delavnica udeležencev univerze Erciyes (Uporaba fotogrametrične metode v delavnici procesa modeliranja znakov) (http://ase-erasmus.org/e2-1.php). Udeleženci univerze Erciyes so 10. maja obiskali tudi dva animacijska studia v mestu Lyubljana (Inštitut ZVVIKS za filmsko in avdiovizualno produkcijo ter Inštitut za sodobno umetnost Finta). Ti obiski so bili za projekt še posebej pomembni. Ker v Turčiji ni stop motion animacijskega studia. Z organizacijo tehničnega ogleda v studiih omogočite udeležencem projekta, ki v studiu stop motion animacije opazujejo delovno okolje in delijo izkušnjo s projektno ekipo za animacijo. Omogočil je dostop do potrebnih informacij za oblikovanje dobro zaokroženega učnega načrta o animaciji.

Prenesite program srečanja

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.