Četrto srečanje (M4-ŠPANIJA)

Četrto srečanje bo potekalo maja 2019 v Španiji z usklajevanjem WUSMed. Srečanje se bo osredotočilo na izvajanje multiplikacijskih dogodkov. Partnerji bodo razvili strategije za organizacijo zaključnega dogodka v Turčiji ob zaključku projekta.