logos

Četrto srečanje (M4-ŠPANIJA)

Četrto srečanje bo potekalo maja 2019 v Španiji z usklajevanjem WUSMed. Srečanje se bo osredotočilo na izvajanje multiplikacijskih dogodkov. Partnerji bodo razvili strategije za organizacijo zaključnega dogodka v Turčiji ob zaključku projekta.

Prenesite program srečanja

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.