logos

Tretje srečanje (M3-BELGIJA)

Tretje srečanje bo potekalo decembra 2018 v Belgiji z usklajevanjem UCLL. To nadnacionalno srečanje je mogoče obravnavati tudi kot srednjeročno srečanje. Poleg tega bo glavni sestanek projekta Intelektualni izid - Razvoj novega gradiva predmetov in pilotno izvajanje. Ocenili bosta tudi Output1 in Output2.

Prenesite program srečanja

Financira ga program Erasmus + Evropske unije. Vendar Evropska komisija in turška nacionalna agencija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.