De derde bijeenkomst (M3-BELGIË)

De Derde Ontmoeting vindt plaats in december 2018 in België met coördinatie van UCLL. Deze transnationale vergadering kan ook worden beschouwd als een tussentijdse vergadering. Bovendien zullen de intellectuele output - ontwikkeling van nieuwe leermiddelen en proefimplementatie het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst zijn. Ook Output1 en Output2 zullen worden geëvalueerd.

Download vergaderingprogramma