logos

De derde bijeenkomst (M3-BELGIË)

De Derde Ontmoeting vindt plaats in december 2018 in België met coördinatie van UCLL. Deze transnationale vergadering kan ook worden beschouwd als een tussentijdse vergadering. Bovendien zullen de intellectuele output - ontwikkeling van nieuwe leermiddelen en proefimplementatie het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst zijn. Ook Output1 en Output2 zullen worden geëvalueerd.

Download vergaderingprogramma

Gefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Unie. De Europese Commissie en het Turkse nationale agentschap kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie die erin is vervat.

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.