De vijfde ontmoeting (M5-TURKIJE)

De vijfde bijeenkomst (of het sluitingsevenement) vindt plaats in september 2019 in Turkije met coördinatie van ERU. De hele 2 jaar worden geëvalueerd door partners. Projectresultaten en -resultaten zullen opnieuw in overweging worden genomen in het licht van de verspreiding en zichtbaarheid. De vermenigvuldigingsevenementen en de impact hiervan op studenten en andere opvoeders zullen worden geëvalueerd en er zal een artikel worden gepubliceerd. Ook als afsluitend evenement zal er een conferentie in Turkije worden gehouden.