Etkinlik 3

Animasyon Eğitimi ve Yeni Standartlar Çalıştayı

E.3. Etkinlik Title
Workshop on Animation Education and New Standards

Country of Venue
Belgium

Etkinlik Tanım
Multiplier Etkinliks is organized in each partner countries to present the results of each Çıktıs; O1, O2, O3. It explains the objectives and results of the tools.

The audience is composed of students, educators, academicians, etc.

The Etkinlik will held in Belgium (Diepenbeek) in June 2019. The chosen date is 28th of June 2019, but it may change slightly, according to availability of local stakeholders.

Objective of 40 local people. It is the minimum objective that the consortium commits to do.

UCLL is the leader and will organize the Etkinlik in Diepenbeek.

Başlangıç Tarihi
28-06-2019

Bitiş Tarihi
28-06-2019

Kapsanan Fikri Çıktılar

  • Animasyon Eğitiminde Yenilikçi bir Müfredat Tasarlamak için İşbirliği
  • Yüksek Öğretim Kurumları için Akademik Müfredat
  • Deneyimsel ve Yenilikçi Ders Materyali Geliştirme

Etkinlik Lideri Kurum
UC LIMBURG

Katılımcı Kurumlar
-